پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


تکثیر و پرورش ماهیان زینتی


لیست دروس

کد درس : 897468

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۸۹۷۴۶۸ سیامک مهینی
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۸۹۷۴۶۸ سیامک مهینی
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۸۹۷۴۶۸ سیامک مهینی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۰۳ تیر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

15 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

20 نفر / 20 نفر

محل برگزاری

تبریز - چهارراه لاله - خ امیر کبیر - ساختمان شماره 2 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 763000 ریال