پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی استان لرستان - دوره ششم


توضیحات

 آزمون مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی (فروشندگان سموم نباتی - کلینیک های گیاهپزشکی- انسکتاریوم) - دوره ششم

زمان برگزاری آزمون:        98/06/28  ساعت   9 صبح

محل برگزاری آزمون:  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

* متقاضیان شرکت در ششمین آزمون مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی ملزم به شرکت در دوره آموزشی مسولین فنی می باشند.

زمان برگزاری

۰۷ مهر ، ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام

۲۶ شهریور ، ۱۳۹۸

هزینه

1200000ريال