پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون دوره تربیت کارشناس پروژه های گلخانه ای


توضیحات

به اطلاع اعضای محترم سازمان در رشته های باغبانی و گیاهپزشکی می رساند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظر دارد با همکاری شرکت ره پویان جبهه سبز، تعدادی از کارشناسان عضو سازمان را (صرفا آقایان) از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه به منظور تربیت برای اجرای پروژه های گلخانه ای، به شرکت یاد شده معرفی نماید که این کارشناسان پس از طی دوره آموزشی مورد نظر، در پروژه های مرتبط شرکت یاد شده به کار گرفته خواهند شد.

شایان ذکر است، بخشی از دوره یاد شده در داخل کشور و بخشی دیگر در خارج از کشور انجام خواهد شد و تأمین هزینه های مربوط به دوره (شامل دریافت ویزا، بلیط رفت و برگشت و اقامت) با هماهنگی شرکت توسط گلخانه داران همکار پروژه انجام خواهد شد.

زمان برگزاری

۲۴ بهمن ، ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام

۳۰ دی ، ۱۳۹۸

هزینه

1200000ريال